torsdag 24. november 2011

Lambda-dommen lagt ut på nettet

MUNCH-MUSEET: Er det faktisk slik at det snart er tid for å fastslå at denne vakre, unnselige bygningen i Tøyenparken er vårt Munch-museum for en uoverskuelig framtid, ikke Lambda-spetakkelet i Bjørvika? (Arkivfoto: Bjørn Bratten)

Ingen interesse for å lytte 
til Munch-spesialistene..

Hvor smart var det av Hav Eiendom å se helt bort fra Munch-ekspertene på museet på Tøyen i juryen for det nye Munch-Stenersen-museet i Bjørvika?..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Hvor mange av Munch-museets stab, — ansatte, ledere, styremedlemmer, hvis det fins noe slikt, konservatorer, kuratorer, kunsthistorikere, Munchspesialister, tror du deltok i juryeringen da fiaskobygget Lambda ble utropt som vinner av arkitektkonkurransen om det planlagte Munch- Stenersenmuseet i Bjørvika i den såkalte Frosken på Tullinløkka fredag 27.mars 2009? 
Juryens dom fra den gang er nå lagt ut på Hav Eiendoms nettside: Det har den siste tiden blitt reist en rekke påstander rundt prosjektet Lambda som nytt Munch-museum. Her kan dere selv lese juryens begrunnelse.. 
Juryens sammensetning er blant spørsmålene som trenger seg på når man leser juryens dom.
Bare gjett vilt: Fire, fem, kanskje bare tre, eller kanskje bare to jurymedlemmer fra museet? Juryen hadde 13 medlemmer, så det må jo ha vært plass til et par-tre av ekspertene fra museet. Minst! 
Svaret er ingen. Det nærmeste du kommer er prosjektleder Espen Dag Rydland fra kulturetaten i Oslo Kommune. Og denne situasjonen speiler ikke bare det vi kan lese ut av juryens dom:
Lambda er kåret av en enstemmig jury som et komplett og fullstendig tilrådelig museumsprosjekt som skaper et stort potensial for rekreasjon og byutvikling innenfor Munch-området. Prosjektet introduserer det nye museet som et potensielt landemerke og har en ærbødighet i forhold til operaen..
Her er det potensialet for rekreasjon og byutvikling, og landemerkepotensialet, som er det viktigste. Det er altså høyden på museet som brukes som et argument for dette forslaget, mens egnetheten som et museumsbygg for en av verdens fremste kunstnere ikke nevnes. 
Den manglende deltakelsen i juryen fra museets egne folk speiler også en annen situasjon, nemlig museets ydmykende organisasjonsmessige plassering i det kommunale byråkratiet. Som tidligere Dagsrevysjef Eivind Otto Hjelle peker på i en artikkel i Klassekampen som vi også har trykket her på bloggen:
— Munch-museet er en etat i Oslo kommune, på linje med Legevakten, Friluftsetaten, Brann- og redningsetaten og 28 andre administrative enheter.. Munch-museet har ikke noe eget styre, sammensatt av personer med relevant faglig kompetanse. Direktøren for Munch-museet er i prinsippet ansatt i det kommunale hierarki, på linje med direktøren for Gravferdsetaten, skriver Hjelle.
— Edvard Munchs 1112 malerier, 17.689 grafiske blad og 4.600 akvareller og tegninger er like mye prisgitt kommunale budsjettrutiner og byråkratiets snevre rammer som de avdødes urner på Vestre Gravlund. Munch-museet har derfor som kulturinstitusjon aldri kunnet formulere sitt eget formål..
De ansatte på Munch-museet er de som har mest grunn til å føle seg ført bak lyset i den nåværende situasjonen — de har i årevis krevd å få en oppdateringen og en rehabilitering av det nåværende museet. Siden det ble bygd i 1963 har de ført en nærmest kontinuerlig kamp, nå øynet de en mulighet. 
Fungerende direktør på museet i februar for snart to år siden, Magne Bruteig, sa i en samtale med Østkantliv den gang:
— Vi har vel ikke akkurat foretatt en meningsmåling av dette, men mange vil ha et nytt museum, siden det er mye som ikke fungerer optimalt der vi er i dag. Og Lambda anses for å være det eneste realistiske alternativet.
Lambda-juryen besto av: Juryleder arkitekt Helle Søholt i Gehl Architects, Danmark, Martin Biehl, kommersiell direktør i operaen, Audun Eckhoff, direktør i Nasjonalgalleriet, Karl Otto Ellefsen, rektor på arkitekthøgskolen i Oslo, Eva Hagen, adm.dir. i Hav Eiendom, Ellen Horn, styreleder i operaen, Terje Kalve, landskapsarkitekt i Fortunen as, Gudrun Molden, HIM Arkitektur, Valerio Olgiati, arkitekt, Sveits, Espen Dag Rydland, prosjektleder, kulturetaten i Oslo kommune, Øivind Seiergren, Seiergren Consulting, Per Ditlev-Simonsen, styremedlem Oslo Havn Kf, Berit Skarholt, arkitekt Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune.
Halvparten av de deltakende 20 arkitektkontorer var direkte invitert, de andre var prekvalifisert, som det heter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar