tirsdag 15. november 2011

Bjørvika: Lambda-stopp til èn milliard?

KONGSBAKKEN: Her midt i dette bildet, mellom Vannspeilet i Middelalderparken, Bispevika til høyre utenfor bildet og Sørenga skal Kongsbakken komme. Utbyggeren vil nå ha omkamp etter at Lambda-prosjektet faller bort.. (Foto: Bjørn Bratten)

Bjørvika-utbyggeren
varsler milliard-søksmål

Bjørvika-utbygger Oslo S Utvikling varsler nå milliardsøksmål mot Oslo kommune etter at utbyggingen av det nye Munch-museet i Bjørvika, Lambda, ser ut til å falle i fisk.
Skrinleggingen av Lambda-prosjektet blåser nytt liv i striden rundt innmuringen av Middelalder-Oslo. 
Riksantikvar Jørn Holme aksepterte Lambda mot at deler av bygningsmassen foran Middelalderparken ble fjernet fra planene. Nå krever grunneieren bygningene tilbake, melder NRK.

Administrerende direktør Paul Lødøen (bildet t.h.) hos Bjørvika-utbygger Oslo S Utvikling reagerte kraftig da Riksantikvaren og byrådsleder Stian Berger Røsland presentere det store Bjørvika-forliket i mai i år.
— Vi føler oss rimelig trygge på at vi kan bygge ut Kongsbakken slik den er regulert, og slik den er i henhold til de planene som foreligger i dag, sier Lødøen til NRK.
Oslo kommune skulle få bygge det omstridte Munch-museet mot at Kongsbakken, det planlagte grønne området mellom Middelalderparken og Bispevika, ble dobbelt så bredt som opprinnelig tenkt.
— Hvis ikke Lambda blir bygd er det ingen grunn til å gjøre noe med Kongsbakken, sier Lødøen.
Oslos middelalderby-entusiaster har kjempet en årelang kamp for å hindre at Middelalderparken blir sperret inne av inntil 11 etasjer med glass og betong.
— Det er en stor glede at det ble en åpning med den viktige siktlinja over til Akershus festning, en viktig del av Middelalderbyen. Det å bygge inn dette området viser bare en manglende innsikt i kultur og historie, sier historikeren og entusiasten Leif Gjerland.
De økonomiske konsekvensene kan bli store hvis Oslo S Utvikling ikke får viljen sin.
— Vi forventer erstatningsarealer eller kompensering for de arealene vi mister, og vi kommer til å forfølge saken både økonomisk og juridisk. Det kan bli opp mot en milliard kroner i et søksmål, om vi mister hele Kongsbakken, sier Paul E. Lødøen.
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar