onsdag 6. oktober 2010

Malmøykalven: Oslo Havn gikk fri


GIKK FRI: Oslo Havn-styreleder Bernt Stilluf Karlsen strør salt i sårene til miljøaktivistene.. (Foto: Bjørn Bratten)Styreformannen
strør salt i sårene


Oslo Havn er endelig frifunnet i miljø-slaget om Malmøykalven

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

De siste juridiske krampetrekningene i en av de største miljøskandalene vi har sett på våre kanter de seinere åra har nå spilt seg ut av rettssystemet. Borgarting Lagmannsrett har avvist påtalemyndighetens anke fra Oslo tingrett i saken mot Oslo Havn i den store krigen om det sterkt omstridte slam- og kloakkdeponiet ved Malmøykalven.

Dømt
- Det media og motstandere av prosjektet har omtalt som en ”miljøskandale” viste seg etter rettslig prøving å være et vellykket og godt gjennomført prosjekt, sier styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen i en kommentar, ifølge Akershus Amtstidende.
Dette prosjektet har ikke vært mer vellykket enn at de tiltalte fra rensefirmaet Secora ble dømt i tingretten i fjor. Men Oslo Havn har altså gått fri og lagmannsretten gir et lite spark til påtalemyndigheten når de avviser anken fra tingretten, noe som er klar beskjed om at anken var verdiløs.

Godkjent
Det Stilluf Karlsen henviser til, er at selve det lovlige deponeringsprosjektet på Malmøykalven i Indre Oslofjord mellom Malmøya og Nesodden, der forurenset masse fra blant annet operautbyggingen i indre havn ble dumpet, er fullbrakt og godkjent og ikke utsatt for noen kritikk i rettssystemet. Men det har da heller aldri vært under granskning.
Det Secora er dømt for og også Oslo Havn var tiltalt for, var ulovlig dumping rett i fjorden av 12000 kubikk, eller tre lektere med slam, og 15 lektere med stein og restmasser. Disse utslippene skal ha skjedd ved flere anledninger i løpet av 2006 og fram til høsten 2007.
En pikant detalj er at Statens Forurensningstilsyn i flere måneder satt på opplysningene om Secoras ulovlige dumping. I slutten av februar i 2008 kom plutselig meldingen om at SFT hadde gått til anmeldelse av både Oslo Havn og Secora.

Salt i sårene
Bernt Stilluf Karlsen strør salt i sårene til miljøforkjemperne, med Kurt Oddekalv og Petter Stordalen i spissen blant dem som rykket ut til miljøkampen ved Malmøykalven, når han sier i sin pressemelding i dag:
- Prosjektet har ryddet opp i gamle miljøgifter i indre Oslofjord og fjorden har vært renere enn den har vært på lenge, til glede for Oslos befolkning, sier Bernt Stilluf Karlsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar