tirsdag 2. februar 2010

Bjørvika: På geledd


BJØRVIKA I DAG: Paul Grøtvedt skriver om den forsøplende byggestilen i Bjørvika i Dagbladet i dag.. (Foto: Bjørn Bratten)

Hærverk i Bjørvika!

"Bjørvika-utbyggingen -
en nekropol for
det arkitektonisk moderne
.."

Kunsthistorikeren Paul Grøtvedt skriver en sterkt kritisk kronikk om arkitekturen i barcode-prosjektet i Bjørvika i Dagbladet i dag. Han kaller Bjørvika-utbyggingen for en nekropol - et likhus e.l. - for moderne arkitektur, han snakker om estetisk prostitusjon, om et inhumant uttrykk som nærmer seg hærverket.
Og når han snakker om at bebyggelsen i Bjørvika ikke skulle reises som en bymur, men snarere opptre i dialog mellom sjø og land, så nærmer han seg sterkt det vi har forfektet her på bloggen de siste åra. Vi bringer noen høydepunkter:


1. "Barcoderekken i Bjørvika er nærmest en utarmet og banalisert funksjonalisme, som bare mimer et hundre år gammelt opprør mot datidens konvensjonelle byggestil..

2. "..Bjørvika-utbyggingen (må) nærmest karakteriseres som en nekropol for det arkitektonisk moderne..

3. "Idéfattigdommen er så påtakelig og det arkitektoniske uttrykket så inhumant at det nærmer seg hærverket..

4. "Bjørvika-utbyggingen lukter av estetisk prostitusjon, såvel i planløsninger som i byggformer..

5. "Bebyggelsen skal jo ikke reise en bymur, men markere en dialog mellom sjø og land, det vil si en rytmisk stigning i terrenget slik operabygget så tydelig insisterer på..

6. "Det er på høy tid å sette strek for den forsøplende byggestilen som har herjet hovedstaden i flere tiår,, skriver Paul Grøtvedt.


Finn mer i lenkekjeden under BJØRVIKA

1 kommentar:

  1. For et oppgulp! Jeg synes barcode-bebyggelsen så langt ser veldig bra ut. Det er er høy estetisk kvalitet på byggene. Dronning Eufemias Gate ser flott ut på skissene og dersom kvaliteten videreføres på øvrig bebyggelse i Bjørvika så blir dette bra!

    Står det noe i Pauls innlegg om hvilke moderne urbane utbygginger han liker?

    SvarSlett