søndag 7. september 2008

Vrangviksposten Nr. 5, Årgang 1


Konge- familien: Hans lutherske majestet til venstre. (Foto: Slottet)Et hyldingsdikt til HLM Kongen (Hans lutherske majestet)

Vår husdikterske Clamydia Nedregaard-Hoff er en moderne kunstnerinne, men hun er preget av sin oppvekst hvor hun alltid opplevde at hennes far disponenten svært ofte skålte for Kongen. Han var vernepliktig offiser, og ettersom hans lege i hustruens nærvær hadde tilrådd noe redusert inntak av brennevin, var han nødt til å skåle for Kongen om han ville ha en dram. Det kunne nemlig ikke hans kone nekte ham. I siste vers har vår husdikterske gjentatt siste linje, for å understreke kong Haralds sterke tro:


Til troens forsvarer


Du, Harald er gutten blant gutter,
så kjekk og så pen at jeg strutter
av stolthet og tror at jeg slutter
meg til de som skyter salutter
til ære for deg og M. Luther

Du er statskirkens varme forsvarer
Det trengs når den trues av farer
Det er viktig å ha sånne karer
som deg som tror statskirken varer
- som deg som tror statskirken varer.


Vrangviksposten er et organ for Vrangvik og omegn.
Redaktør: Hermod Strudel
Redaksjonssekretær: Carstein Streufert

1 kommentar: