fredag 19. april 2013

Kineserne vil bygge lyntog til Køben på fem år..


LYNTOG: Et kinesisk selskap vil satse 100 milliarder kroner på å bygge et lyntogsystem som skal frakte passasjerer mellom Oslo og København og knytte sammen befolkningen i åtte millioners-byen, som de kaller det..

100 mrd. for lyntog til
København

Et kinesisk selskap er villig til å satse hundre milliarder kroner på å bygge ut et lyntog som kan kjøre fra Oslo til København på to og en halv time, skriver Aftenposten..

Fredag tok regjeringen livet av alle drømmer om lyntog i Norge. Det fikk ikke plass i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP), som styrer prioriteringene de neste ti årene. Dermed blir det ikke løftet én offentlig blyant med sikte på å planlegge lyntoglinjer mellom de største norske byene i den perioden, skriver avisa.

Et lite håp
Men i et kontor i Oslo rådhus lever håpet om lyntog videre, selv etter NTP, skriver avisa. Det er et håp om å knytte Oslo nærmere til København. Et håp om at det skal være mulig å gå på T-banen på Ellingsrud i Oslo og holde seg på skinnene helt til du går av T-banen i for eksempel Farum utenfor København tre, fire timer senere.
Floire Daub er leder for «8 million City», et prosjekt med målet å få bygd en lyntogtrasé via Göteborg og Malmø som gjør det mulig å reise fra Oslo til København på to og enhalv time, og som vil binde sammen åtte millioner mennesker.

Gods og passa-sjerer
— En slik bane vil ha et passasjer-grunnlag som er tre ganger så høyt som hver av banene mellom de fire største norske byene. (Se ill. t.v.) Men aller viktigst er at den vil kunne ta veldig mye av den trailer-trafikken fra Europa som i dag går på veien til, og gjennom Oslo. 2000 lastebiler passerer Svinesund hver dag. Både miljø- og trafikkmessig vil det være en enorm forbedring, sier Daub.
— Argumentene for lyntoglinjen er både kjente og gode, men er det liv i håpet om at det vil komme i overskuelig fremtid?
— Ja, det er litt liv i håpet fordi regjeringen i NTP sier at den vil bygge ut intercity-triangelet til lyntogstandard, med opptil 250 km/t og forbikjøringsspor ved stasjonene. Det betyr igjen at traseen kan benyttes som en del av en lyntogtrasé til København.


Problemer

— Men det er to problemer?
— Ja, det har allerede hevet seg røster for å bygge billigere, og dermed ikke nå en lyntogstandard. Men det største problemet er at regjeringen bare vil bygge ut det indre triangelet innen 2025, kun til Fredrikstad, ikke helt til grensen. Hvis det skjer, mister vi ti år, sier Daub.
Men nå ser han et nytt lys i tunnelen; kineserne. Kanskje kan kinesisk interesse, kinesisk behov for å vise fram sin teknologi og sin kapasitet i Europa og kinesiske penger gjøre prosjektet mer realistisk. Det har i lang tid vært kontakt med kinesiske lyntoginteresser.
— Det kinesiske selskapet CMC er kommet på banen og sagt seg interessert i legge 100 milliarder kroner på bordet for å bygge høyhastighetstog mellom Oslo-København, prisanslaget gjelder fra Ski. Det er jo interessant at de ser det lønnsomhetspotensialet i dette som regjeringen ikke har sett. For de vil jo ikke bygge ut linjen bare for å være snille, de ser muligheten for å tjene penger, sier Daub.
— De vil benytte byggeteknikk som japanerne har benyttet side 1960-tallet. De bygger linjen på bro laget av prefabrikerte elementer, sier Daub.

Reduserer naturinngrepene
I tillegg til at byggingen går fort, vil en slik teknikk redusere naturinngrepene. Banen kan for eksempel legges over eksisterende motorveier. Selve monteringen av banen og broelementene kan utføres av lokale entreprenører.
Kineserne mener at en slik bane kan bygges på fem år, skriver Aftenposten.
_bb/Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar