onsdag 13. mars 2013

Munch-museet: Staten vil bidra — men til hva?

STATEN VIL BIDRA: Kulturminister Hadia Tajik  sier i et intervju med Dagbladet i dag at hun gjerne vil at staten bidrar til et nytt Munch-museet, men hun trenger en ordentlig søknad fra kommunen.. (Faksimile Aftenposten)

Kulturministeren vil bidra til nytt Munch-museum — i Bjørvika?:

— Jeg er forventningsfull og utålmodig..

"Vil statens innhopp føre Frp tilbake i byrådets Lambda-armer, stikk i strid med ønsket til regjeringens Oslo-kamerater på Tøyen-alternativet? Det er det store spørsmålet..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Jeg er forventningsfull og utålmodig etter å få lov til å bidra til at et nytt Munch-museum blir reist i Oslo, sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet i dag. Hennes utspill kommer samme dag som frustrasjonene rundt Oslo kommunes kaotiske behandling av Munch-museets situasjon eksploderer i både et allmøte på museet på Tøyen og en tre timers åpen høring i kulturkomiteen i Rådhuset.
Men kulturministeren stiller klare krav til kommunen for sin støtte til en bygging av et nytt Munch-museum:
— Før vi kan bidra må kommunen sende inn en fullverdig søknad. Den søknaden vi har fått nå mangler flertall. Den har ikke demokratisk forankring i Oslo kommune, og i tillegg mangler den noen tekniske detaljer som tomtekostnader og infrastruktur. Det må de få på plass, sier kulturministeren, som fortsatt ikke vil ta stilling til hvor museet skal ligge.
— Jeg tror det siste debatten om lokalisering av Munch-museet trenger er at det dukker opp en person til som gir uttrykk for sterke meninger om lokalisering. Det jeg gir uttrykk for er at staten veldig gjerne bidrar til at museet blir bygget. Det eneste vi trenger nå er at kommunen henvender seg til oss med en søknad som vi kan behandle, sier kulturminister Hadia Tajik.
Så er det store spørsmålet: Hva ligger i kulturministerens påpekning av den demokratiske forankringen, og hvilket alternativ, om noe, ligger implisitt i kulturministerens tilbud? 
I bystyret er stillingen mellom frontene i lokaliseringsdebatten i dag at 29 vil ha Bjørvika, 26 Tøyen og Frps fire Nasjonalgalleriet, altså 30 mot Bjørvikas 29. Spekulasjonene går nå på om Frp vil rykke tilbake til Bjørvika når staten bidrar til å dempe det økonomiske presset på kommunen i Munch-saken. 
Dermed kan altså kulturministerens støtte-erklæring i realiteten innebære at bystyret vil dreie til fordel for Bjørvika — og kanskje Lambda! —, som jo er sterkt i strid med venstresidens, altså Oslo-kameratene til regjeringen, krav om en opprustning av Munch på Tøyen..
_bb/


Hva sier politikerne om statlig støtte til Munch-museet?

Ap: Det eneste bystyret har sagt nei til, er Lambda..

— Vi synes det er flott at regjeringen signaliserer vilje til å bygge nytt Munch-museum. Nå er det opp til Oslo Bystyre å fatte vedtaket, sier varaordfører Libe Rieber-Mohn (A) til Aftenposten. Det er klart at økonomien har betydning, selvfølgelig. Samtidig har det til nå vært ganske fastlåst når det gjelder lokalisering.
— Jeg mener byrådspartiene nå må kjenne sin besøkelsestid. Her har man nå en unik mulighet til å få en løsning med økonomisk støtte fra statlige myndigheter, sier Rieber-Mohn.
— Det eneste bystyret har sagt nei til, er Lambda. Nå har vi to alternative lokaliseringer som ligger til behandling. Det kan gi oss en unik mulighet for flertall for ett av dem, men det forutsetter at man legger Lambda til side.
— Vil statens støtte ha betydning for Aps standpunkt?
— Først og fremst mener jeg det styrker Tøyen-alternativet, sier Libe Rieber-Mohn.

H: Lambda har flest stemmer bak seg i bystyret..

— Kan Høyre være villig til å se mot Tøyen eller Nasjonalmuseet for å få til et flertall, Eirik Lae-Solberg(H)?
— Lambda er det alternativet som har flest stemmer bak seg i bystyret. Jeg mener at det alternativet som har flest stemmer bak seg og er ferdig utredet, må være en sentral del av diskusjonen i bystyret... Men vi vil ikke avvise noe når vi nå forhåpentlig går inn i forhandlinger, sier Høyres Lae-Solberg.

Frp: Vil ikke ha noen betydning for lokaliseringen..

I utgangspunktet vil det ikke ha noen effekt på spørsmålet om lokaliseringen av museet, sier Frps Carl I. Hagen. Med mindre Hadia Tajik sier hun tar hele regningen og bestemmer hvor hun vil ha det, sier Hagen. Han tror ikke hjelpen fra kulturministeren vil bidra til å løse krisen.
— Jeg synes det er positivt at hun aksepterer prinsippet om at staten skal bidra med byggingen. Det er et godt første steg. Men vi kan ikke begynne med lokaliseringen. For oss er det ikke det vi begynner med. Det er noe av det siste vi snakker om etter at alt annet er klart, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar