torsdag 14. mars 2013

Munch-museet: Oppvaskmøte får konsekvenser for ledelsen?

MUNCH-MUSEET: Massiv mistillit til ledelsen, viste gårs-dagens høring. Så hva blir konsekvensene?  (Foto: Bjørn Bratten)

47 ansatte valgte ny talsperson før høringen:

— Massiv mistillit til ledelsen

De ansatte på Munch-museet har ikke tillit til ledelsen. Det er også full splittelse mellom de tillitsvalgte og de ansatte, skriver Aftenposten i papirvisa i dag etter høringen i kulturkomiteen i Rådhuset om det økonomiske uføret ved museet. Midt under rabalderet før høringen onsdag valgte 47 av de 71 ansatte informasjonssjef Sture Portvik som ny talsperson.
— Mistilliten til direktøren, økonomidirektøren og kommunikasjonsdirektøren er massiv, sier Portvik til avisa. De ansatte håper det blir en gransking av underskuddet ved museet.
— Redegjørelsen vi har fått i dag viser at det har vært en ganske sterk vekst i bevilgningene. Vi får i dag ca. 20 millioner flere kroner enn da Henrichsen overtok. Det vi ikke kan fatte er at man samtidig kan klare å drive med underskudd, sier Sture Portvik.
Vår holdning til de tillitsvalgte grenser også til mistillit. De har visst om planer for nedskjæring siden 12.desember og godtatt beskjeden om ikke å si noe til sine egne medlemmer. Det ser ut for oss som de har godtatt forslag til kutt som ikke bare vil være katastrofale for museet, men som totalt har skånet ledelsen og andre stillinger det ville vært naturlig å starte med, sier de ansattes talsperson.
De ansattes representanter, Lars Toft-Eriksen fra Forskerforbundet og Tor-Bjørn Adelgren fra Fagforbundet sier de ikke kjenner seg igjen i påstandene om at de ikke har de ansattes tillit.

Toft-Eriksen svarte krystallklart da han ble spurt om han anser Munch-museet for å være i krise:
— På meg virker det som dere er mer opptatt av byutvikling og signalbygg enn museumsdrift, sa Toft-Eriksen til Kultur- og utdanningskomiteen.
Under høringen ble det pekt på tre forhold som kan ha vært sentrale når det gjelder den prekære situasjonen ved museet:

  • Munch-museet fikk for lite penger da det ble utskilt fra Kulturetaten som egen etat i 2010.
  • En stor del av tilskuddet er gitt som prosjektmidler i en begrenset periode, men er blitt brukt til å ansette folk som fortsatt er på lønningslisten.
  • Byrådet har budsjettert med for høye besøkstall i flere år.

Direktør Stein Olav Henrichsen sier til Aftenposten at nedbemanningen berører alle avdelinger, også ledergruppen som reduseres fra sju til fem i den nye organisasjonen.

Les også Aftenpostens referat på nettet i går her.

Vil kaste sjefen?
Å kreve at Kommune-revisjonen skal granske de økonomiske forholdene på Munch-museet er i realiteten å gå inn for Munch-direktør Stein Olav Henrichsenavgang, sa NRKs kulturkom-mentator Agnes Moxnes på NRK P2s Kulturnytt onsdag. Vil Henrichsen ha en jobb å gå til når dagen er omme, spurte Moxnes på sin Ytring på NRK.no.


Carl I. Hagens trumfkort

Oppdatert mandag 18.mars: Når Tajik nå lover statlig støtte til Munch-museet kan det se ut som om hun bygger videre på alliansen mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Men hun gir samtidig Carl I. Hagen et trumfkort, skriver Jonas Ekeberg i kunstkritikk.no. Dersom Hagen skulle ønske å legge Munch-museet til Bjørvika så kan han nå gjøre det og sende en del av regningen til Staten. Han vil også fremstå som den som fikk gjennomført vedtaket og redusert regningen for Oslo med hundrevis av millioner. Dermed vil han oppnå ytterligere en seier og påføre Oslo Arbeiderparti et betydelig tap. I så fall vil konklusjonen bli at Tajik har bidratt til å undergrave sitt eget lokalparti. Hun vil dermed miste noe av den politiske gevinsten hun har sett for seg, skriver Jonas Ekeberg.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar