søndag 24. mars 2013

Exit Bispelokket: Enter Dronning Eufemias gate..

Det utskjelte Bispelokket, som trass i alle utskjellinger har tjent oss trofast i 40 år, er borte. Som ved et tryllslag er også Nylandsbrua fjernet, og erstattet av en ny og lavere bru (til venstre i dette bildet) som er tatt i bruk i disse dager. Hele det trafikkale kaoset i Bjørvika er langsomt i ferd med å komme på plass — til stor forundring for den som havner midt oppi det for første gang. Området langs barcoden er fortsatt en slagmark, men risset av den fremtidige Dronning Eufemias gate trer langsomt fram.. (Foto: Bjørn Bratten)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar