søndag 11. november 2012

Operadirektøren: Lambda vil ødelegge for operaen..

OPERADIREKTØREN: Tom Remlov mener Lambda vil ødelegge for operaen og at utbygging av Munch-museet på Tøyen er viktig for å gi identitet til bydelen og skape liv til omkringliggende områder..

— Lambda er et usedvanlig uskjønt hus..

Det er byutvikling denne saken bør dreie seg om, skrev operadirektør Tom Remlov i en kronikk om Lambda, Bjørvika og Tøyen i Aftenposten. Og ble møtt med øredøvende taushet..

(Oppdatert torsdag 22.november 2012:  Budsjettkaoset på borgerlig side i Oslo gjør det umulig å behandle saken om Munch-museet den 12.desember, slik det tidligere er blitt varslet, skriver Aftenposten i dag. Byrådet utsetter behandlingen av planene om nytt Munch-museum på ubestemt tid..)

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Operadirektør Tom Remlov innrømmet i en kronikk forleden i Aftenposten at han er mot byggingen av Lambda i Bjørvika (om det utenkelige skulle skje at bystyreflertallet skulle skifte, red.mrk). Dermed uttalte han seg stikk i strid med oppfatning-ene til en rekke kolleger og kulturpersonligheter som gikk i fakkeltog for Lambda samme dag som kronikken sto på trykk
Remlovs innlegg var viktig og velformulert, men er blitt møtt med øredøvende taushet i toneangivende kretser, som for eksempel den avisen han fikk trykket kronikken i..
— Det er byutvikling denne saken bør dreie seg om. Tøyen er allerede under forvandling til et nytt og viktig tyngdepunkt i indre Oslo. Et nytt Munch-museum på Tøyen vil ikke bare gi identitet til bydelen — det vil skape nytt liv til de omkringliggende områderskrev Tom Remlov i kronikken.
— Mine innvendinger mot Lambda er trefold: Jeg tror ikke det vil bidra til den riktige utviklingen av Bjørvika som bydel, og jeg tror det vil frata oss et uhyre viktig redskap i utviklingen av det fremtidige Oslo. Dessuten syns jeg det er et usedvanlig uskjønt hus, skrev Remlov, som er administrerende direktør på operaen, mens Per Boye Hansen er operasjef. Remlov understreket at dette var hans private oppfatning.Som kjent var det et overraskende og dristig makeskifte mellom daværende byrådsleder Erling Lae og kulturminister Trond Giske som la grunnen for situasjonen vi i dag befinner oss i, skrev Tom Remlov, og fortsatte:

LAMBDA: Et columbi egg? Ikke egentlig.. (Ill.: Herreros Arquitectos)

— Ved at staten fikk tilgang til Vestbane-tomten, kom prosjektet Nytt Nasjonalmuseum seg ut av sitt mangeårige dødvanne på Tullinløkka. Det økonomiske mellomværende dette innebar, satte samtidig Oslo kommune i stand til å haste-vedta plassering av både det nye Deichman og Munch-Stenersen i Bjørvika.
Opprinnelig syntes jeg dette var et columbi egg. Det løste jo alt - med et pennestrøk! Og alle kunne endelig komme i gang! Og Operaen var sikret andre naboer enn bare bankbygg og luksusboliger.


DET BLE IKKE TID: Det ble ikke tid til å utforske den egentlige konsekvens av å lokalisere to så dominerende kulturinstitusjoner sammen med Operaen, ifølge Tom Remlov.. (Foto: Bjørn Bratten)

Problemet var at det gikk for fort. Det ble ikke tid til å utforske den egentlige konsekvens av å lokalisere to så dominerende kulturinstitusjoner sammen med Operaen. Ville det skape mangfold og vitalitet, eller ville det ensrette området som et sted for kulturkonsum og turisme?
— Dessverre er jeg etter hvert blitt overbevist om at det er det siste som vil skje, skrev Tom Remlov i Aftenposten.
— Gitt, da, at synergien ved en plassering i Bjørvika er tvilsom — da er det jo ikke bare legitimt, men også påkrevd å vurdere andre mulige ringvirkninger av en så stor offentlig satsing. Det er i et slikt perspektiv Tøyen blir det opplagte stedet for fremtidens Munch-museum. Og i de utredningene av alternativer som bystyret fikk seg overlevert nå i september — og som de selvsagt skulle ha bestilt og hatt tilgjengelig før en arkitektkonkurranse om Bjørvika ble utlyst, noe alle partier må bære ansvaret for — fremgår det klart at Tøyen byr på flere realistiske muligheter.
FORVANDLING: Det er byutvikling denne saken bør dreie seg om, mener Tom Remlov og peker på den forvandlingen Tøyen allerede er i gang med, her utkastet til nytt Tøyen Torg... (Ill.: DTZ)

Det er kort sagt byutvikling denne saken bør få dreie seg om. Realiteten er at Tøyen allerede er under forvandling til et nytt og viktig tyngdepunkt i indre Oslo. Det ligger innen gangavstand av Oslo S, og rett opp fra smeltedigelen på Grønland. Det er et transportknutepunkt, og er faktisk ganske lett tilgjengelig også fra nord. Dessuten har det en type boliger, bosetting og demografi som f.eks. vi i Bjørvika bare kan drømme fåfengt om.
— Her vil et nytt Munch-museum få gjøre seg gjeldende på egne premisser, og virkelig skape seg sin unike profil — uten å forstyrre eller forstyrres av andre tilstøtende aktiviteter. Og vil det komme folk hit? Selvsagt. Det vil avgjøres av hvor godt museet drives. Den beste illustrasjonen i så måte, til inspirasjon og utfordring, er Tate Modern i London. Det ble lagt til et mindre sentralt sted enn Tøyen, og der den beste adkomsten er en lang og smal gangbro over Themsen. De har nesten et større publikum enn de kan håndtere, skrev Tom Remlov.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar