mandag 11. juni 2012

Heddapris-vinner: Svein Tindberg

PRISVINNER: Er ikke kristendommen, jødedommen og islam den samme historien, bare fortalt på litt forskjellige måter, spør årets Heddapris-vinner, Svein Tindberg.. (Foto: Dag Jenssen)

Abrahams barn — enda en ekstrarunde neste år..

Svein Tindberg mottok søndag den gjeveste Heddaprisen, Årets forestilling, for monologen Abrahams barn, bygd på en tekst han selv har skrevet om islam, jødedom og kristendom. Teatermonologen var først planlagt for Scene 3 på Det Norske Teatret, men ble flyttet til hovedscenen på grunn av stor publikums-pågang, særlig etter 22.juli. 
Siste forestilling i den rekken av ekstraforestillinger som pågår i disse dager er nå lørdag, 16. juni, men etter Heddaprisen er det også satt av plass til seks forestillinger i januar neste år, med start 3.januar. Og til høsten er det 50 kulturhus over hele landet som får besøk av Abrahams barn, i regi av Riksteatret.. Her bringer vi teatrets omtale av stykket i teatrets egen språkdrakt: 
Svein Tindberg gjer over tusen år gamle tekstar meir levande og aktuelle enn nokon gong. Alle tre religionane; jødedomen, kristendomen, og islam, gjer krav på Abraham som stamfaren sin, men er det ikkje eigentleg den samme historien fortald på tre ulike måtar?
Gjennom historie, historier og heilag tekst fortel Svein Tindberg og regissør Kjetil Bang-Hansen om tre religionar; om likskap og ulikskap. Åleine på scenen har Tindberg trekt fulle hus på Hovudscenen i heile haust, og i vår er det sett opp ekstraframsyningar etter strålande mottaking både i pressa og blant publikum. 

I dagens Europa, liksom i Midtausten, lever jødar, kristne og muslimar tett innpå kvarandre. Det muslimske nærveret i Vest-Europa er av relativ ny dato. Men både jødedom og islam har frå gammalt vore ein integrert del av det elles kristne Europa. I Spania, på Balkan og i delar av Aust-Europa har islam til tider vore den dominerande makta, og jødane og dei kristne har levd som minoritetar. I nyare tid har situasjonen for det meste vore omvend. I dag lever eit aukande tal muslimar som minoritet i eit Europa som er grunnleggjande prega av kristen kulturarv, og der fleirtalet reknar seg som kristne.

Sameksistensen mellom Abrahams barn har vore konfliktfylt. Men historia om jødar, kristne og muslimar i Europa er langt meir enn konflikt. Det er også historia om ein fruktbar kulturell, intellektuell og åndeleg vekselverknad, der dei tre religionane har blitt rikare ved å leve tett innpå kvarandre. 
— Å fortelje om grunnsteinane i den menneskelige kulturen på scenen kan verke uoverkommeleg, seier Svein Tindberg om sitt arbeid med desse tekstane. - Men på den andre sida er det ikkje så komplisert som vi vil ha det til. Dette er gode historier! Mi oppgåve er å fortelje ei god histore, med glimt i auget. Eg håpar publikum går ut med eit smil om munnen, men òg med noko meir kunnskap. Vi må vite litt om kvarandre om vi skal kunne bu saman. Må vi ikkje?
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar