tirsdag 3. januar 2012

Bydel Gamle Oslo vil ha Gamlebyen Ring

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har nå enstemmig vedtatt at de vil ha trikken i nye Bjørvika via Sørenga, og at linjen i Schweigaardsgate skal beholdes. Ruter vil imidlertid flytte trikken til Bispegata. Saken skal avgjøres i bystyret seinere i år, skriver DittOslo.no.
— Vegvesenet er nå klar til å bygge Kong Håkon 5.s gate, men må avvente bystyrets vedtak for å vite om det skal anlegges trikk i denne gaten, sier Mads Wam Schneider fra Gamlebyen beboerforening. 
Wam Schneider og mange med ham er sterkt uenig med Ruter i denne saken. De mener trikk i Bispegata vil ha liten verdi, og at trikken må kjøre der markedet befinner seg. Og det er på Grønlia og Sørengautstikkeren.


MÅ VENTE: Vegvesenet er klare til å begynne å bygge Kong Håkon 5.s gate, men må vente på bystyrets valg av trikketrasé.. (Foto: Bjørn Bratten)


Ifølge beboerforeningen er det sannsynlig at trikken i Kong Håkon 5.s gate kan bygges og stå klar før Ruters alternativ. Det skyldes utsettelsen av byggingen av Follobanen som vil skjære gjennom Bispegata på tvers.
— Trikk i Bispegata vil være en dramatisk reversering av det langvarige arbeidet for en sammenhengende og hel Oslo middelalderby, mener Wam Schneider, og ser for seg et scenario hvor Bispegata som kollektivtrasé er avviklet slik at gata kan fungere på middelalder-Oslos premisser.
Om Ruter får det slik de ønsker vil Oslo Torg, hovedstadens første torg og møteplass, i dag krysset mellom Bispegata og Oslogate, bli båndlagt som et trafikkryss med trikker i flere retninger.
Bydelsutvalgets vedtak er et sterkt signal til Rådhuset, mener Wam Schneider. Fellesrådet for historielagene i Oslo, Sekretariatet for bytrafikk, Oslo Natur og Ungdom og det første sameiet på Sørenga har alle sagt seg enige med BU i denne saken.
— Hvis det viser seg at det er mulig å legge trikken rundt, slik det er foreslått, vil byantikvaren anbefale dette alternativet, sier Hogne Langset fra Byantikvarens kontor til bladet Journalen.
—bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar