tirsdag 29. september 2009

Oslo-budsjettet

HISTORISK: Byrådet bevilger 2,1 milliarder til Munch/Stenersen og Deichmanskes nybygg de neste fire åra. Det er en historisk satsing. Her er Munch-vinneren Lambda. (Ill. Herreros Arquitectos)


Historisk
Munch-
satsing


Byrådet bevilger 2,1 milliarder til kultursatsingen i Bjørvika

Byrådet setter av 2,1 mrd kroner til bygging av nye kulturbygg i Bjørvika de neste fire år, hvorav 610 mill i 2010. I denne satsingen ligger både et nytt museum for Edvard Munchs kunst og et nytt Deichmanske hovedbibliotek. Dette blir den største kommunale kultursatsingen i byens historie.

I 2010 skal 200 millioner kroner ekstra til sykehjemmene bidra til at bydelene kan senke terskelen for å få sykehjemsplasser og øke bemanningen.
Byrådet foreslår også investeringer på 674 mill til omsorgsboliger, sykehjem og institusjoner i 2010.

Oslos elever skal lære mer og prestere bedre i 2010, ifølge byrådet. Derfor prioriterer byrådet neste år bedre spesialundervisning, bedre lærere og nye elitetilbud i den offentlige skolen. En skole med høy kvalitet er det beste vi kan gi byens barn og unge. I 2010 intensiverer vi arbeidet for å gjøre Norges beste skole enda bedre.

Utvidet kildesortering, utfasing av oljefyrer og satsning på kollektivtrafikk står også sentralt i byrådets budsjett for 2010.

- Oslo er i kraftig vekst, og det gir utfordringer, men også inntekter. De rekordstore barnekullene etter 2002 kommer nå over i skolene, så her satser vi maksimalt ved å bygge et klasserom i uken de neste 10 årene, sier byrådsleder Erling Lae.
- Et rimelig skatte- og avgiftsnivå og tilrettelegging for et levende kulturliv gjør Oslo attraktiv som storby. Dette er god borgerlig politikk som vi må videreføre, mener byrådslederen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar