fredag 6. februar 2009

Bjørvika: Akerselva-allmenningen

DEKORATIVT: Fjonge fossefall eller høye elvebredder til leik og moro. I bakgrunnen inngang til jernbanestasjonen. Uansett er det store problemer rundt de bygningsmessige løsningene på Akerselvas utløp, sier arkitekt Sverre Narvestad (nederst). (Ill.: Bjørvika Utvikling. Foto: Bjørn Bratten)


Vannspeil – eller ikke vannspeil?


Kompliserte utredninger for Bjørvika-utbyggerne – konkluderer før påske?


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv


Vannspeil eller ikke vannspeil, det er spørsmålet hos byromsutviklerne hos Bjørvika Utvikling for tiden, og det er Akerselva vi snakker om. Drømmen er et vannspeil med små, dekorative fossefall langs den nye Nylandsveien og PricewaterhouseCooper-blokka. Eller alternativet, at elva går omtrent i nivå med dagens utløp.
- Begge løsninger kan bli ganske flotte, men begge alternativer er forbundet med store tekniske og praktiske utfordringer, forteller arkitekt og arealplanlegger Sverre Narvestad i Bjørvika Utvikling til Østkantliv. Innen påske håper de imidlertid å komme fram til en løsning som kan sendes ut på høring til de rette instanser.

Store problemer
- Den første løsningen krever en kraftig pumpeordningen for å få hevet vannet, mens den andre ordninger skaper store problemer, ikke minst med tanke på byggemassenes stødighet, blant annet i forbindelse med nedrampingen av Nylandsveien som skal være klar i 2013, forteller Narvestad.
På disse illustrasjonene av alternativene, som Bjørvika Utvikling har fått produsert, ser vi hvoran de to alternativene vil arte seg på vestsiden av PWC(Pricewater..osv.) -blokka, som vi ser til høyre. I bakgrunnen ligger jernbanesporene, og Nylandsveien til venstre går på helt nye søyler over sporene.

Motorveien rives 2010
Narvestad skisserer den foreløpig fremdriftsplanen for veier og byrom slik: Motorveien rives i slutten av 2010, ved det årsskiftet skal det bygges en veibru som skal hete Håkon Vs gate helt øst for barcoden, den skal gå opp til det som kalles Østre tangent som ender i Schweigaards gate.
I 2013 skal altså Nylandsveien stå ferdig og i løpet av det året skal hele veisystemet på bakken også stå ferdig. Så vidt vi forstår Sverre Narvestad må Akerselvas løp også gjøres ferdig i denne prosessen.

”Ingen svarte skyer”
Sverre Narvestad har foreløpig ingen tro på at nedgangstidene skal forpurre disse planene.
- Det er foreløpig ingen svarte skyer på himmelen i Bjørvikautbyggingen, sier Narvestad.
- Men dersom det likevel skulle bli problemer, blir det da bråstopp, eller en langsom nedtrapping?
- Det kan selvfølgelig bli en pause til krisa er over, eller byggingen kan gå langsommere i påvente av bedre tider.
- Blir det evenuelt allmenningene og byrommene som rammes først?
- Nei, det er ikke slik at disse elementene går først. Hele prosjektet henger sammen, sier Sverre Narvestad.

Finn mer i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA eller ALLMENNINGENE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar