torsdag 27. november 2008

Bjørvika: Kritisk til Fjordby-utbyggingen


BJØRVIKA: Et nytt "vestkanten"? (Ill. Bjørvika Utvikling/Foto: Bjørn Bratten)


”Byplan-

demokratiet
har forvitret”

Jan Carlsen vil ha maktutredning om Fjordby-utbyggingen


”Byplandemokratiet har forvitret. Kapitalkreftene hersker over et kneblet planleggingsfag. Tiden er overmoden for utarbeidelsen av en maktutredning om bybygging i hovedstaden.”
Det skriver den maktkritiske arkitekten Jan Carlsen i en kronikk i Dagbladet i dag bl.a. om lobbyvirksomheten til gigantiske grunneiere som Hav Eiendom og Rom Eiendom (henholdsvis Oslo Havnevesen og NSB eiendomsselskaper).
Carlsens utgangspunkt er det ”forbløffende faktum at et kommunalt havnevesen (Hav) og et statlig jernbaneselskap (Rom) i realiteten opererer som selvbestaltede byplaninstitusjoner i utviklingen av Fjordby-Oslo.”

HVORDAN
”Hvordan fikk de et slikt mandat? Og hvordan stiller Plan- og bygningsetaten (PBE) og Rådhuset seg til deres rolle i byplankunstens faglig krevende og samfunnsmessig krevende disiplin”, spør Jan Carlsen og fortsetter:

- Man kan spørre hvor Fjordbykontoret, etablert i 2002 og underlagt Plan- og bygningsetaten for å ”legge til rette for Fjordbyen”, befinner seg i dette fagligpolitiske nettverk som skal realisere sjøsidens forvandling gjennom de kommende tiår.

VESTKANTEN?
- Får Oslo et nytt ”vestkanten” langs byens populære Waterfront, spør Jan Carlsen videre.
Han avslutter med å oppfordre til Norske Arkitekters Landsforbund å støtte kravet om opprettelsen av et lobbyregister i rådhuset og stiller spørsmål om de nevnte eiendomsselskapene har rett til og er kompetente til å bedrive byplanlegging.
..bb

Finn mer i lenkekjeden til høyre under BJØRVIKA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar