mandag 15. september 2008

IKM til Munch-museet?"Kunne vært
et løft
for IKM"


Muligheten for å ta i bruk Munch-museet for å huse IKM, Internasjonalt Museum og Kultursenter, har vært ansett som en idé i forbindelse med tanken om en utvidelse av IKM, som nå holder til i det gamle fengslet i Tøyenbekken på Grønland.
Det sier stifteren av IKM, Bente Guro Møller (bildet), som nå er ansatt i departementet for å lede det såkalte kulturelle mangfoldsåret for den rød-grønne regjeringen og dermed ikke lenger er inne i den daglige driften av IKM.

Mulighet
- Det har vært ansett for en mulighet fordi det ikke flytter fokus fra den bydelen hvor IKM hører hjemme. Men den idéen ville jo forutsatt en utvidelse av Munch-museet, som er for lite som det er nå.
- Samtidig synes jeg IKM er der hvor det skal være. Det er også noe med det huset i Tøyenbekken som egner seg godt til IKMs formål, sier Møller til Østkantliv.
- Munch-museet egner seg bedre som bare et museum, mens IKM har et mer mangfoldig siktemål.

Usynlig
- Men er ikke IKM litt usynlig i Tøyenbekken? I Tøyenparken er museet en del av et landskap på en helt annen måte, og det at det har vært brukt til museum for Munch gir det jo også et ekstra løft?
- Ja, det ville vært en måte å løfte fram IKM på, men samtidig er det ikke så veldig stort og til det nye konsoliderte museet som vi nå snakker om, hvor IKM er med sammen med Oslo Bymuseum og Teatermuseet under paraplyen Oslo Museum, er det for lite, sier Bente Guro Møller.

Innvandrerhus
Hun forteller samtidig at det er en rekke innvandrerorganisasjoner som ser på Munch-museet som en interessant mulighet for et internasjonalt senter, et sted å være for innvandrerorganisasjonene.
..bb

1 kommentar: