onsdag 24. september 2008

Glimt fra østkanten

"NYE" MUNCH-MUSEET: Byrådet kaster penger etter Munch på veien til Tomtekaia (bildet), rett over elva for operaen.. (Foto: Bjørn Bratten)


Kaster penger etter Munch i Bjørvika


K
ulturbyråd Torger Ødegaard varsler i Aftenposten i dag at Munch-samlingen blir et satsingsområde i 2009 og årene fremover mot flyttingen til Bjørvika. Til sammen 26 millioner kroner skal brukes til formidling og konservering de neste tre åra, ti millioner allerede neste år. - Munch-museet skal bli Norges mest besøkte museum. Nå starter arbeidet med en kulturklynge i Oslo som er unik for Europa, sier kulturbyråden, som opplyser at resultatet av arkitektkonkurransen for det nye Munch-museet i Bjørvika vil bli presentert for bystyret til våren.

Schous kulturbryggeri på Grünerløkka får 30 millioner friske investeringskroner til det såkalte Popsenteret i byrådets budsjettforslag for neste år, melder Aftenposten. Samlet investeringsbeløp er nå 60 millioner kroner. Det blir også en økning på tre millioner kroner i driftsmidler for å styrke driften av kulturbryggeriet. Kulturbudsjettet øker fra 517 millioner i år til 527 millioner neste år, om budsjettet går urørt gjennom bystyrebehandlingen.

De svære luftetårnene som skal fungere som luftekanaler for den nye senketunnelen i Bjørvika kan vise seg å bli en stor forurensningsbombe, skriver Østbyen. Statens Vegvesen innrømmer at tårnene ikke har innebygde renseanlegg i sjaktene. Dermed vil store mengder med bileksos, NOx og svevestøv gå rett ut i nærmiljøet fra de rundt 100.000 bilene som ventes å passere tunnelen hvert døgn. - Hvis dette er riktig må ansvarlige politikere gripe inn og finne en løsning, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Byrådet har ingen planer om utbedring eller større oppgradering av Klosterenga før tidligst i 2011, skriver byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, i et brev til Arbeiderpartiets bystyregruppe, ifølge Østkantavisa. - Revidert skisseprosjekt viser et behov for 40 millioner kroner til fullføring av Klosterenga skulpturpark. Det er ikke prioritert midler til fullføringen av Klosterenga skulpturpark i økonomiplanlerioden 2008-2011, skriver byråden.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar