mandag 18. august 2008

Glimt fra Østkanten

HAV Eiendom AS som tidligere i år utsatte den offentlige utlysningen av den såkalte prekvalifiseringen til plan- og designkonkurranse for Munch/Steneresen-området og den såkalte Deichman-aksen i området rundt den nye operaen vil nå 1. september utlyse disse to designkonkurransene, med innleveringsfrist onsdag 1.oktober i år.

Med en kapasitet på 390.000 kubikkmeter vann i døgnet av et årlig tilsig på gjennomsnittlig 184 mill. kubikkmeter kommer det nye vannbehandlingsalegget i Maridalsvannet, Oset, i gang for alvor i løpet av høsten etter en utbygging til 750 millioner kroner. - Oslo innbyggere har lenge hatt et godt drikkevann. Nå får de et enda tryggere, bedre og renere vann, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Eli Grimsby til Oslonå.

Friluftsetaten har laget fire nye turkart over turveier og sykkelstier i øst og vest og sør og i sentrum av byen. Kartene kombinerer Oslos spennende historie med friluftsliv langs byens grønne årer, ifølge Oslonå. Kartene er gratis og fås hos Deichmanske biblioteks filialer, hos Friluftsetaten, eller informasjonssentret på Rådhusets sjøside.

Askeskuddsjuke, som er en soppsykdom som angriper asketrær, har bredt seg i store askeskogområderpå Østlandet og Sørlandet. For å hindre at den brer seg videre, fastsatte Mattilsynet i sommer en forskrift som gjør det forbudt å importere, selge eller flytte på ask. Friluftsetaten undersøker nå om kommunale trær som forvaltes av etaten er angrepet av soppen, melder Oslonå.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar