fredag 29. juni 2012

Botanisk hage: Det nye Veksthuset


 LANDEMERKE: Det svære, nye veksthuset skal dekke et areale på snaut fire mål og vil bli et nytt, slående landemerke på Tøyen, bare et snaut steinkast fra Munch-museet. Byggestart: Tidligst 2013.. (Modell: Naturhistorisk Museum)

Veksthus til en halv milliard..?

Forprosjektet er klart, og er levert til departe-mentet for evaluering. Nå venter vi alle spent på utbyggingen av det nye Veksthuset på Tøyen til 485 millioner kroner..

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Navnet Tøyen er avledet av det norrøne Todvin, som man mener betyr gjødslet eng, fremgår det av hjemmesiden til Botanisk Hage. Navnet vitner altså om fruktbar jord og at det kan ha vært bosetning her allerede før vikingtiden.

KLIMA: Bare én prosent av verdens vekster kan leve under klimafor- holdene på våre breddegrader. Nå får vi et supermoderne veksthus for noen av de niognitti prosentene som trenger å leve under glasstak.. (Ill.: Statsbygg)

Det er jo spennende med tanke på den opprustning som man planlegger for Tøyen-senteret, eller Tøyen Torg, som planleggerne i DTZ ønsker å kalle det. Det er ikke mye grøderikt å finne på dagens Tøyen, i hvert fall om man holder seg på selve senteret.
Derfor er det jo et slående begrep de unge byplanleggerne på Tøyenkontoret har landet på når de kaller den sommerfesten som skal starte på torget til uka for Tøyen Hageklubb..!
Bare én prosent av verdens blomsterplanter kan vokse utendørs i Norge. Botanisk hage vil, med det nye Veksthuset, som skal ligge på det folk flest kaller sirkustomta, ut mot Finnmarksgata, vise publikum noen av de 99 prosent som ikke kan det, gjennom et stort og rikholdig veksthus med naturtyper fra hele verden.
VARMT: Bare en prosent av verdens blomsterplanter kan vokse utendørs i Norge. Varmt og fuktig, må det være.  Her et glimt inn i det gamle veksthuset. (Foto: Bjørn Bratten)

Prosjektleder Erik Paulsrud i Statsbygg sier til Østkantliv at forprosjektet nå er ferdig og at saken er levert til evaluering i finans- og kunnskapsdepartementene. Utbygging kan skje tidligst 2013, avhengig av hva de tonengivende departementene mener om prosjektet, sier Erik Paulsrud.

TAKRENNE: Som man ser av illustrasjonen er veksthuset formet som en enorm takrenne, der regnvannet samles og brukes i overrislingen.. (Ill.: Statsbygg)


I middelalderen tilhørte Tøyen Hoved- gård  Nonneseter klosterKong Frederik VI kjøpte gården som en aktuell tomt for Universitetet i Oslo i 1812, men universitetet ble bygget ved Karl Johans gate. Istedet ble Botanisk hage lagt til Tøyen hovedgård.
Nå nærmer vi oss oppfyllelsen av en 80 år gammel drøm, heter det på hjemmesiden. Universitetet i Oslo har kommet langt i realiseringen av et nytt utstillingsveksthus – et naturfaglig opplevelsessenter.
Dette blir det første moderne utstillingsveksthuset i Norge. Det får en unik profil både arkitektonisk og med hensyn til innholdet.
BOTANISK HAGE:  En av våre vakreste parker, ikke svær og prangende, men intim og mangfoldig, rik på eksotiske planter. Nå skal det bli enda mer eksotisk.. (Foto: Bjørn Bratten)

Veksthuset blir først og fremst en arena for formidling om verdens plantemangfold, hvordan det har blitt til, og hvilken betydning det har for dagens mennesker. Utover botanikk har Naturhistorisk museum, som Botanisk Hage tilhører, store ressurser når det gjelder geologi, paleontologi og zoologi, og gjennom mangfoldige utstillinger vil veksthuset bli en arena også for disse fagene.
Vi tar derfor mål av oss til å presentere Natur med stor N – det store samspillet mellom vegetasjonen, jordsmonnet/geologien, dyrelivet – og naturhistorien, i form av fossiler og evolusjonshistorien, heter det på Botanisk Hages hjemmesider.
_bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar