fredag 3. april 2009

Bjørvika: Tenk deg Lambda her..

DOBBELTKLIKK: På tegningen av Lambda-modellen for å se detaljene.. Aftenpostens illustrasjon er litt forvirrende med alle streker og prikker, men viser hvordan Lambda skal stå i landskapet..(Ill.: Hav Eiendom og Mir/Foto: Egil Houg))

 Lambda vil skygge
for operaen


V
i fortsetter vår gransking av siktlinjer og utsikts-situasjoner i forbindelse med Bjørvika-utbyggingen. Denne gang gjelder det operaens situasjon hvis det spanske forslaget til nytt Munch/Stenersen-museum skulle bli realisert. Allerede forrige fredag da dommen fra juryen kom mente vi at Lambda, som det spanske utkastet kalles, ble for høyt og at vi kunne risikere å få et bygg som knuser operaen.

Nå har vi etter hvert fått støtte av flere toneangivende arkitekter, samtidig som vi har tatt et vakkert bilde av operaen i solnedgangen, sett fra Kongeveien. Hvis du dobbeltklikker på tegningen av modellen som vi viser her vil du se at Lambda skal ligge en tomtebredde lenger ut på Paulsen-kaia, rett over elva for operaen, og det skal ligge litt på skjeve i forhold til operaen.


O
g hvis det er riktig som det er blitt hevdet de siste dagene at Lambda blir 14 etasjer høyt, vil det skygge for og dominere for operaen, som er sju-åtte etasjer høyt når vi regner med snorloftstårnet. Det betyr at hvis Lambda blir bygget etter disse planene vil det skygge fullstendig for operaen når man ser det fra denne kanten, og det vil også rage sju-åtte etasjer over operaen når man kommer fra den planlagte Opera-allmenningen, eller plassen foran Oslo Sentralstasjon.
Ønsker vi det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar