tirsdag 21. april 2009

BJØRVIKA-KOMMENTAR: Lambda vs. Woermann


LAMBDA OG WOERMANN: Ikke tro kopi, men ville vi egentlig ha noe som ligner på noe.. Woermann øverst. (Ill.: Herreros Arquitectos)


Skal vi være fornøyd
med noe som ligner?


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Nei da, det er nok ikke riktig å si at det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos Munch-vinner-prosjekt Lambda er en tro kopi av boligblokken i Las Palmas på Gran Canaria med prosjekt-navnet Woermann.
Av de nye bildene som vi bringer her kan vi se at det norske museumsbygget, hvis det altså skulle bli det, ser ut til å være bredere enn boligblokken på Kanariøya. Og ut fra tegningene kan vi tyde at den spanske varianten er 16 etasjer høyt, mens det blir sagt at Munch-blokka er 14 etasjer.
Så langt vi kan bedømme de illustrasjonene som foreligger av Munch-varianten er også fasadekledningen helt annerledes. Munchs Lambda-prosjekt er mye glass, det ser ikke ut til å være tilfelle i Las Palmas.

Men var det ikke meningen at et nytt Munch-bygg i Oslo skulle være tvers gjennom originalt, som kunstneren selv? Kan vi være fornøyd med at ”dette er slik denne arkitekten tegner”, at det er hans ”klo”, slik Hav Eiendoms Eva Hagen sier det?
Nå er det riktignok ingen ting som tyder på at dette er noen spesiell stil hos denne arkitekten. Av alle tidligere prosjekter som fins på hans hjemmeside er det bare Woermann i Las Palmas som ser omtrent slik ut.
Vel, så fins de i hvert fall ikke overalt..

G
jenstår anonymiteten. Hvis det er slik at Hav Eiendom har kjent til dette bygget i Las Palmas en stund, at de har hørt om det fra arkitektstudenter og journalister, hvordan forholder det seg for jurymedlemmene?
Har de kjent til Herreros tidligere arbeider? Eva Hagen har forstått at det er slik at arkitekter kjenner igjen hverandres arbeider.
De 20 arkitektene som deltok i denne arkitektkonkurransen var invitert. Var de som inviterte dem kjent med de inviterte arkitektenes tidligere arbeider? Man skulle vel tro det? Så hva sa de da de så Lambda?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar