tirsdag 5. mars 2013

Munch-museet: Opposisjonen gransker byrådet

MUNCH-MUSEET:  Opposisjonen i bystyret vil granske det økonomiske uføret på Munch-museet i en høring onsdag. Munch-museets direktør,  Stein Olav Henrichsen (t.v) og kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) må møte til åpen høring i Rådhuset klokka 16.00.. (Faksimile Aftenposten)

Munch-farsen fortsetter — nå blir det åpen høring i Rådhuset:

Opposisjonen vil granske byrådet og Munch-uføret..


Pensjonert Dagsrevysjef Eivind Otto Hjelle (t.v.) forklarer hvorfor han mener Oslos kulturbyråd — som keiseren — ikke har klær på i spørsmålet om Munch-museets plassering. Nå vil opposisjonen granske byrådet..(Foto: Bjørn Bratten)


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Med litt politisk kløkt kunne byråd Hallstein Bjercke (V) gitt klarsignal til et nytt museum. I stedet går han formelt sett ikke inn for noen ting, fastslår tidligere Dagsrevysjef Eivind Otto Hjelle i et innlegg i Aftenposten
Den pensjonerte juristen og journalisten forklarer hva kulturbyråd Bjercke gjør når han overlater til Oslo Bystyre å rydde opp i kaoset som byrådet har skapt omkring Munch-museet:
— ..forhistorien kan forklare hvorfor byråden ikke forsøker å relansere Lambda som det beste alternativet. Året som har gått har neppe styrket dette prosjektet, og han ville fått et flertall mot seg. I parlamentarisk praksis betyr det mistillit, fastslår Hjelle.

Drastiske nedskjæringer
Hans utspill kommer samme dag som de Munch-ansatte i en bekymringsmelding til kommunen mener det er forbausende at de varslete personalkuttene — 16 av 71 ansatte må gå for å spare 12 millioner kroner —  bare rammer dem som ikke har hatt ansvar for budsjettet.

— Mange føler at vi ikke lenger er i samme båt. Noen er på cruise-båt og andre er i en pram som lekker, sier førstekonservator Magne Bruteig (bildet t.v.), som har jobbet i 15 år ved museet.
Utspillet kan vanskelig tolkes som annet enn en hard kritikk av den nye ledelsen med direktør Henrichsen i spissen. 

Nederlaget
Men det er åpenbart at den politiske prosessen og nederlaget for Lambda, som de ansatte anså for å være et etterlengtet skritt ut av den årelange ressursmessige tvangssituasjonen museet har levd i, også har bidratt til misnøyen.
— Med så drastiske nedskjæringer av staben er det helt umulig å fortsette på tilsvarende faglig nivå, sier Bruteig, som har fungert som konstituert sjef på museet i tidligere perioder.

Sviket
Eivind Otto Hjelle konstaterer i sitt innlegg at de politiske rammene for kulturbyråd Bjerckes handlingsrom har vært meget snevre: 
— Samtidig som bystyret i desember 2011 satte en stopp for videre arbeid med Lambda-prosjektet, ba det bystyret foreta nye utredninger av to alternativer til Bjørvika-prosjektet. Det ble ikke bedt om andre ideer eller forslag. 
— Byrådens utspill er i så måte greit. Han går formelt sett ikke inn for noen ting, skriver Eivind Otto Hjelle, som karakteriserer det som har skjedd i Munch-saken som sviket mot det byparlamentariske systemet:

Byrådet saboterte
— Den politiske situasjonen kan minne om den bystyret opplevde i 2005/2006. Også den gang fikk byrådet et klart oppdrag. Bystyret ba enstemmig byrådet om å gå videre med utbygging av nytt museum på Tøyen, med Holte-rpporten som resultat. Men intet skjedde. Byrådet saboterte bystyrets enstemmige vedtak.
— Det kunne ha ført til et mistillitsforslag, men budsjettskandalen med Holmenkollbakken ga samme resultat. Dette sviket mot det byparlamentariske system ga imidlertid spillerom for byrådets neste trekk: Tilbakesalget av Vestbanetomten og forslaget om å flytte Munch til Paulsen-kaia(i Bjørvika, red.anm.), skriver Eivind Otto Hjelle i sitt innlegg.
_bb/(Oppdatert 6./7. mars: Kulturbyråden i Oslo ber Munch-museet avvente nedbemanningen ved museet inntil det er full oversikt over omstillingsprosessen og hva ansettelsen av to nye direktører og en sponsorsjef har kostet museet, skriver Aftenposten onsdag 7.mars. Torsdag skriver avisa at det økonomiske uføret ble varslet allerede i juli 2012. Arbeiderpartiets Andreas Halse, som er nestleder i kulturkomiteen i bystyret sier til avisa at han er provosert over hvordan han mener byrådet nå viser "handlekraft" overfor Munch-museet ved å underlegge det stram kontroll. Han innkaller til politisk høring om Munch-museet. Opplysningene vi har fått er urovekkende og lite tillitvekkene for byrådet, sier Halse til avisa. 
Munch-museets direktør Stein Olav Henrichsen bekrefter overfor Dagbladet at prosjektstøtte delvis har finansiert driften siden 2010 og at det er frafallet av disse midlene som gjør at de nå må nedbemanne med 16 årsverk.
Oppdatert 12.mars: Aftenposten.no skrev tirsdag at det blir åpen høring i Rådhuset onsdag 13.mars. De som må svare for seg er direktør Henrichsen sammen med økonomidirektør Henrik Svalheim, de to tillitsvalgte fra Forskerforbundet og Fagforbundet, henholdsvis Lars Toft-Eriksen og Thor-Björn Adelgren) samt kulturbyråd Hallstein Bjercke (V). Også tidligere kulturbyråd, nå byråd for kunnskap og utdanning Torger Ødegaard og kommunaldirektør Gro Balas er bedt om å være tilgjengelig for å svare på spørsmål knyttet til opprettelsen av Munch-etaten i 2010. Det vil ikke overraske meg om høringen fører til at det blir stilt en hel rekke nye spørsmål, sier kulturkomiteens leder Andreas Halse (A).)


"Edvard Munchs 1112 malerier, 17.689 grafiske blad og 4.600 akvareller og tegninger er like mye prisgitt kommunale budsjettrutiner som de avdødes urner på Vestre Gravlund..
"Formålet var ikke først og fremst å utforme et museum, men å utvikle et stort tomteområde..

Eivind Otto Hjelle, august 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar