onsdag 9. januar 2013

Munch: Hvor fastlåst er byrådet?


REALISME: Fremtredende Høyre-folk ber byrådet utvise realisme i saken om plassering av Munch-museet. Arkitektene Fredrik Torp, Didrik Hvoslef-Eide og Stein Halvorsen har laget dette skisseforslaget om en utbygging av Munch-museet på Tøyen og slått til lyd for at det kan utlyses en arkitektkonkurranse for et slikt nybygg. Legg det fram for bystyret, krever Høyre-innsenderne i Aftenposten. (Ill.: Fredrik Torp, Didrik Hvoslef-Eide og Stein Halvorsen)

Fins det lys i Munch-tunnelen?

Toneangivende Høyre-folk oppfordrer byrådet til realisme i saken om plassering av Munch-museet. Aftenposten er åpenbart gått i baklås. Hvor fastlåst er byrådet..?

Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv

Fins det tegn til at høyre-byrådets linje i saken om lokaliseringen av Munch-museet, som hittil synes å gå ut på at det nedstemte Lambda-prosjektet skal på plass i Bjørvika uansett hva som fins av vedtak, innspill og alternativer, begynner å slå sprekker? 
Ikke egentlig, men to bortgjemte innlegg, bl.a. fra en rekke fremtredende og kanskje toneangivende høyre-folk i kulturlegget i Aftenposten i dag, onsdag, er interessante: 
Under tittelen Realisme, ikke formalisme, oppfordrer 12 Høyre-folk, anført av kjentfolk som Francis Sejersted, Paul Thyness, Ida Fossum Tønnesen og Grethe Værnø, byrådet til å legge fram for bystyret det utskjelte skisseforslaget fra arkitektene Fredrik Torp, Didrik Hvoslef-Eide og Stein Halvorsen om utbygging av det eksisterende museet på Tøyen, på lik linje med konsulent-utredningene når den tid kommer, som det heter. 
På samme debatt-side minner Tor Fr. Rasmussen fra Bjørvikas venner om daværende kulturminister Anne Enger Lahnsteins forbilledlige fremgangsmåte i operasaken i sin tid, og oppfordrer byrådet til å bringe de tre forslagene til Munch-lokalisering fram til avstemning i bystyret, med Lambda som primært ønske
— Hvis dette enda en gang blir nedstemt, ligger veien åpen for snarlig bygging av en ny og bedre museumsbygning på Tøyen, en beliggenhet som også Høyre anbefalte i 2005, etter Munch-ranet. Hvorfor er ikke dette godt nok i dag, spør Tor Fr. Rasmussen. 
Det er verdt å merke seg at disse interessante utspillene er godt gjemt på avisas debattsider. Avisa har åpenbart gått i baklås i Munch-saken. Hvor fastlåst er byrådet i sin Lambda-begeistring?
Bystyrets behandling av den såkalte konsulent-utredningen om plasseringsalternativene for Munch-museet skulle egentlig vært behandlet i bystyret på Edvard Munchs fødselsdag 12.12.2012, men ble utsatt på ubestemt tid, fordi kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) ikke hadde klar noen sak til behandling.
_bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar