lørdag 18. august 2012

Morradi! — skjellsord ble ressurs-senter..

FRAMTIDSTRO: Glade ungdommer med ny tillit til framtida strømmer til Morradi-lokalene på Tøyen: Fra venstre Christoffer Birkedal Larsen Røstgård, daglig leder Trude Lorentzen, Flexi Aukan, Ali Riza og Sebastian Bergli.. (Foto: Bjørn Bratten, Østkantliv)

Mødre er en utsatt gruppe..


Av BJØRN BRATTEN, Østkantliv
Mødre er en utsatt gruppe, om man skal dømme etter skjellsordnivået i macho-miljøer over hele verden, ikke minst blant ubefestet og rotløs ungdom. Motherf.. er jo et kjent begrep og i den hjemlige ungdoms-sjargongen har Morradi!.. vært en besvergelse som har vært flittig brukt. Så en dag fikk en gruppe kvinner den utmerkete idé å ta brodden av fenomenet ved å snu på Morradi-begrepet og bruke det på en frivillig organisasjon som tar sikte på å hjelpe og støtte unge og rotløse mennesker som kan trenge et lite puff i den riktige retningen.
— Tanken var å bruke Morradi-begrepet positivt, altså å tre inn som en slags reservemødre for unge mennesker, sier daglig leder Trude Lorentzen til Østkantliv. I forbindelse med grasrotaksjonen TøyenHageKlubb på Tøyensenteret i sommer har Morradi-folkene, med Trude Lorentzen i spissen, deltatt og bistått i de forskjellige gratis ungdoms-workshopene som har vært arrangert på Tøyen Torg. Samtidig har de fått seg nye kontorer sentralt på Tøyen, velvillig utlånt av en forretningsmann med et lokale i krysset Hagegata/Kjølberggata. Der kan unge mennesker flere dager i uka komme og søke råd og bistand om trivielle og mer kompliserte vanskeligheter i hverdagen. Samtidig støtter Morradi ungdommer som prøver å bygge opp selvtilliten, for eksempel gjennom hiphopskolen på Tøyen Torg i sommer, og i de nye lokalene finner vi allerede en fin, liten kjerne av ungdom som kjenner de er på vei mot noe nytt og fint.
Filosofien og målene bak Morradi er å tilrettelegge arenaer for urban ungdom innen kultur, musikk og dans, samt å inspirere til kreativt arbeide og samarbeide på tvers av religion, hudfarge og kulturell bakgrunn, heter det på Facebook-siden til Morradi...
_bb/


Østkantens svar på Den Røde Plass
Klart for fem ukers fest
Det går så sagflisen spruter
Klart for hagefest
Ibrahim (8), Tøyen-lyriker
Joachim og Ibrahim er snart utlært?
Mads er VJ — ikke DJ
Her er sommerferiefest-programmet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar