søndag 1. juli 2012

Krim-ekstra: Morderen Olsen (8)

Tegning: Filur


Les forrige episode her


Kampens rose 

N
å er visst Kleggdahl-mordet 
bekjentgjort overalt,
 
for enda flere strømmer
 
til stedet der han falt.
 
Om grunnen blir det gjettet
 
med høylydt taletrang
 
av folk som har forskjellig svar
 
og har det gang på gang.
 

”D
et finnes menn som faktisk
har mest å gi som lik.” 
En kvinne rundt de femti
 
er den som taler slik.
 
Hun griper Frock i ermet
 
og ber ham å forstå:

”Det fins, min venn, for mange menn.
Det skytes altfor få!”

Frock synes kommentaren 
som hun så drøyt har gitt,
 
får skrives på en konto

for Oslo-koloritt. 
Hun stamper foten arrig

i bakken før hun drar. 
”Alida Gren,” bemerker én,

”har alltid vært litt rar. 
Hun var en Kampens rose,
 
så vakker og kokett,
 
den gang da solen lyste

og blodet bruste hett. 
Men savnet er der alltid
 
og sorgen tusenfold
 
for den som får sin ungdoms vår
 
lagt øde, død og gold.
 

D
et var på Vålerenga; 
hun traff en stilig fyr.
 
Hver senhøstvåte hverdag
 
var brått et eventyr!
 
Hun danset gjennom byger

til sang, på lette ben. 
Så dro han vekk. Hun fikk en knekk
 
for livet, frøken Gren.”
 

D
et tynnes ut på Torget, 
man vandrer hver til sitt.
 
At gåten løses hurtig
 
og greit, er ikke gitt.
 
De utsagn som beskriver
 
den døde, kan bety
 
at mordet blir en herlig svir

for hele Oslo by.
(fortsettes)
 


Filur
Historien er hentet fra krimpoemet Morderen Olsen Licentia Forlag, tidligere trykket her på bloggen i 2008/09..

Finn mer på www.filurposten.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar