søndag 22. mars 2009

Vrangviksposten Nr. 15, Årgang 2


SELV- POR- TRETT: Kunstner- innen Clamydia Nedre- gaard- Hoffs hoved- verk er også hennes selv- portrett. Litt diffust, men likevel slående likt.. Over ser vi resultat av redaksjonssekretær Streuferts reportasjevirksomhet - et svart/hvitt bilde av den omtalte pinnehaug..(Ill.: Kunstneren)
Clamydia skriver dikt
til
rasrammet advokat


Den ikke helt ukjente advokaten og lokalpolitikkeren (Milljøpartiet de lysegrønne) Peder Winde i Bjørnemyrlien kom her en dag hjem fra en lengere advokatur ute i provinsen. Siden hans kone hadde brukt bilen den dagen, og han dessuten pleide å kjøre buss, kom han gående nedover veien med det vi med et ujuridisk uttrykk kaller målbevisst gange mot sin bopel.

Hva han tenkte på, kan naturligvis ingen vite, men da han med de ovennevnte skritt nærmet seg inngangsdøren (han har et etter måten helt vanlig hus, men av ypperste håndverksmessige utførelse) tenkte han sikkert sitt da han fikk se at garrasjen han så møysommelig hadde bygd i passende gåavstand fra hoveddøren lå sammenrast der den dagen før hadde stått som et velstandssymbol. Byggetillatelse hadde han i sin tid fått, og naboen hadde også bygget garrasje tett inntil, men hadde overgått vår advokat Winde i størrelse (garrasjen altså).

Da denne nabos garrasjetak var noe større enn advokat Windes garrasjetak, samlet det mer sne enn advokat Windes garrasjetak, og dessuten var det av velstandsmessige grunner noe høyere, slik at da sneen på naboens garrasjetak etter noen dagers mildvær raste ned sist onsdag mellom kl. 12.00 og kl. 14.00, så raste all sneen på nordsiden av taket rett ned på vår tidligere omtalte advokats garrasjetak med den øyeblikkelige følge at hele garrasjen fra da av må kunne karakteriseres som dårlig sortert pinneved.

Heldigvis hadde hans kone kjørt inn til hovedstaden med bilen selvsamme morgen, og dette reddet trolig hennes liv.
Advokat Winde, som tillike er kjent som et følelsesmenneske skal ha erklært da han sto ved ruinene av sin garrasje: "Jeg tror alt raser sammen for meg!"


Vår dikterske som tilfeldigvis hadde et ærend hos redaktøren da han lette fortvilet og resultatløst etter redaksjonens reportasjekamera fikk stor sympati med Peder Winde da hun hørte denne historien. Til erstatning for et bilde fra åstedet har vår dikterske i stedet skrevet et sympatidikt. Dette med elskerinne som hun skriver om er bare for å gjøre redaktøren litt sjalu, sier hun.


Når det raser som verst

av Clamydia Nedregaard-Hoff,
dikterske og nakenmalerinne


Når det raser for advokat Peder Winde

og garasjen er knust av naboens sne

så vit at jeg skulle vært hans elskerinne

med sterk sympati om hans hus faller ned


Det var godt at du selv ikke satt i garasjen

da kunne du mistet ditt eneste liv

og naboen ville fått hele blamasjen,

men hadde han noe mordermotiv?


Det kunne endt med rettsak og fengsel

og jeg er din evige sympatisør

og tenker på deg med en hjertelig/smertelig (*) lengsel

med frydblandet skrekk hver gang det snør


(*) stryk det som ikke passser

Vrangviksposten er organ for Vrangvik og omegn

Redaktør: Hermod Strudel

Redaksjonssekretær: Carstein Streufert


Finn mer i bloggarkivet nederst i høyre spalte

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar