lørdag 9. august 2008

Brev fra redaktøren



Velkommen til Østkantliv!

Av Bjørn Bratten


V
elkommen til avisbloggen Østkantliv, et fenomen som oppstår på en tid da kulturlivet i hovedstaden for alvor beveger seg østover, ja, hele byen er i bevegelse mot øst, tilbake til utgangspuktet. Når senketunnelen er på plass og trafikken har funnet veien ned i undergrunnen kan byen finne tilbake til seg selv. Den prosessen skal vi observere og betrakte og kommentere på denne bloggen.
Innvielsen av operabygningen i vannkanten i Bjørvika, og planene som dette bygget har avfødt, nemlig nytt Munch-museum med innebygd Stenersen-museum og nytt hovedbibliotek for Deichmanske, kan skape en kulturfeber som fort kan komme til å flytte kulturbalansen i denne byen atskillige meter i vår retning.
Dette skrev jeg som velkomstmelding til denne bloggen i begynnelsen av august i år, 2008. Men når jeg nå velger å skrive en oppdatert versjon, er det jo fordi verden, og også Oslo øst, ser helt annerledes ut i dag, i november samme år, en drøy måned inn i den internasjonale finanskrisen. Det vil denne bloggen bære breg av.
Ikke minst vil det som skjer i Bjørvika de nærmeste ukene og månedene være svært spennende, og bety særlig mye for oss som bor i områdene omkring. Kulturspørsmål er nok viktig, men i skrivende stund er det brennende spørsmål som ingen, hverken medier eller ansvarlige utbyggere, berører:
Når begynner Bjørvika-utbyggingen å skrante? Hvor mye av Bjørvika-eventyret, som ble planlagt og uttenkt under en ekstrem oppgangsperiode, vil overleve krisen...? Er det mulig å tenke seg at for eksempel norges største bank, DnbNor, som står for utbyggingen av det som ser ut til å skulle bli det største forretningspalasset i Bjørvika, kan fullføre de planene uten å ta høyde for krisa?
Hvor mange av de sju fjonge almenningene som er planlagt for å spre luft og lys for brukerne, menneskene, i Bjørvika, vil bli fullført slik de nå er planlagt? Hvor høyt skal det vise seg at disse byrommene er prioritert når krisa har fått utvikle seg for full tyngde gjennom den lange vinteren som nå står for døra?
Og kanskje det mest avgjørende spørsmålet for offentligheten: Vil det være penger til det enorme kulturløftet som de internasjonale arkitektene i disse dager kommer for å fordype seg i? Dette er jo viktige bygg som kan passe inn i en motkonjukturpolitikk i en vanskelig tid. Men vil det, når krisa skrider fram, være politisk vilje til så svære offentlige løft?
Og hva skal det gå på bekostning av? En offensiv utbygging av offentlige kommunikasjoner? Høyhastighetsbane til Trondheim, Bergen, Stavanger? Forlengelse av Nordlandsbanen? Nye og bredere veier som er blitt et mantra for folk over hele landet? Det er jo ikke slik at det ikke fins utfordringer i et valgår..
Et avgjørende spørsmål akkurat nå, særlig for oss journalister, blir: Hvilket hardtslående medium blir det første som setter disse spørsmålene på dagsorden? Etter lille oss, avisbloggen på østkanten..?

Foto: Amanda Palacios

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar