onsdag 13. august 2008

Dagens Filur
Russerne kommer!
«Og så er det denne nikkedukken Dmitrij Medvedevevev,» uttaler pizzabaker Elvis Johnson (bildet) i Nashville. «Han har sendt de russiske styrkene langt inn i Georgia. Jeg har evakuert min bestemor, for snart går de over grensen til Tennessee!»

SISTE!
Den russiske presidenten er sykmeldt i fire uker på grunn av nikkeskade. I hans fravær vil statsminister Vladimir Rasputin styre landet, samt 100.000 tanks, 70.000 bombefly og TV-serien «Georgia — landet som vil utslette Russland». Den opprinnelige serien, «Stalin var georgier — der ser man», vil bli satt opp senere.

Filur

Finn mer i lenkekjeden til høyre under DAGENS FILUR eller på nettstedet http://web.me.com/filur

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar